P.P.H.U.  „DELTA”   UL. SŁOWACKIEGO 58,  16-300 AUGUSTÓW

e-mail: biuro@deltaokna.pl

tel. +48 87 643 14 42

Export:

tel. +48 87 643 14 42

e-mail: wspolpraca@deltaokna.pl

Czerwiec
07
2017

Realizacja projektu „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy DELTA poprzez zakup linii technologicznej:

Firma DELTA zrealizowała projekt pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności i innowacyjności „Delty” poprzez zakup linii technologicznej” WND-RPPD.01.04.02-20-062/08 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie Inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

FIRMA DELTA WYBRANA DOBRĄ MARKĄ 2018!

W ciągu ostatnich lat polscy konsumenci stawali w obliczu gruntownych zmian w stylu życia i zwyczajach konsumpcyjnych. We współczesnym świecie coraz trudniej przychodzi nam dokonać wyboru odpowiedniego produktu czy usługi…


Zostań Właścicielem Placówki Partnerskiej DELTA

ZOSTAŃ WŁAŚCICIELEM PLACÓWKI PARTNERSKIEJ! Promocja dla nowych Partnerów:  Franczyzobiorcy, którzy podpiszą Umowę Franczyzową do końca 2018 r., uzyskają zwolnienie z opłat franczyzowych przez okres 5 miesięcy + Dodatkowy BONUS. Prowadzisz…


Wszelkie prawa zastrzeżone © PPHU DELTA
Projekt i realizacja: